Wczytywanie Strony....
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Kancelaria Adwokacka adw. Dariusza Adamczyka świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorców i stowarzyszeń.


W wykonywanej przez Kancelarię Adwokacką adw. Dariusza Adamczyka praktyce zawodowej, każda sprawa traktowana jest indywidualnie i do każdej z nich przygotowywane jest indywidualne, często niepowtarzalne rozwiązanie. Skierowanie sprawy do sądu jest poprzedzone wnikliwą analizą przedstawionego przez zainteresowanego stanu faktycznego oraz dostarczonych dokumentów. W razie potrzeby jest on informowany o konieczności zgromadzenia dodatkowych dowodów oraz wsparty fachową wiedzą na temat sposobu ich poszukiwania. Kancelaria współpracuje z osobami posiadającymi specjalistyczną wiedzę odpowiadającą tej posiadanej przez biegłych sądowych np. lekarzy, rzeczoznawców majątkowych, geodetów itp. którzy wspierają proces przygotowywania i prowadzenia spraw przed sądem. Zakres udzielonego wsparcia jest uzależniony od indywidualnych potrzeb.

Oprócz pomocy prawnej świadczonej ?ad hoc? każdej osobie, która się o nią zwróci z potrzeby chwili, Kancelaria realizuje swoje zadania w ramach stałej współpracy (stałego zlecenia). Dotyczy to w równym stopniu spraw rodziny ?prawnik rodziny? jaki i działalności profit oraz non profit ?prawnik korporacji?.

W Kancelarii Adwokackiej adw. Dariusza Adamczyka, każda osoba może liczyć na zrozumienie własnej, często od siebie niezależnej sytuacji życiowej i problemu, z którym się zwraca. Naszym celem będzie znalezienie dla Państwa optymalnego rozwiązania.